Geef altijd het juiste geschenk
Makkelijk en snel bestellen
Koop lokaal en duurzaam
Geef altijd het juiste geschenk

Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (AVG)

 

De algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en het gebruik van K-doos cadeaubonnen aangekcoht via www.k-doos.be of in een K-doos verkooppunt. K-doos is een product van Uitgeverij De Heuvel BV met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Akkerstraat 51 met BTW nummer BE0477107168 en e-mailadres: info@k-doos.be.

Verderop in deze overeenkomst wordt gebruik gemaakt van een aantal termen waarvan we je graag eerst de definitie meegeven of verdere toelichting verschaffen.

DEFINITIES

Een ‘K-doos’ is een waardebon. Deze kan de vorm aannemen van een voucher in een cadeauverpakking, maar kan eveneens de vorm aannemen van een e-voucher, zijnde een pdf bestand. De aankoopwaarde stemt overeen met het bedrag vermeld op de voucher. De begunstigde kan de K-doos inruilen bij één van de partners voor een aankoop binnen het huidige aanbod van de partner en dit voor het volledige bedrag dat vermeld staat op de voucher.

  • ‘De koper’ betreft de persoon die de K-doos aankoopt via de website of in het verkooppunt.
  • ‘De begunstigde’ betreft de persoon die de K-doos gebruikt, met name inruilt bij één van de deelnemende handelszaken of bedrijven.
  • ‘De partner’ is een handelaar die participeert in K-doos en waar de begunstigde terecht kan om de bon in te ruilen.
  • ‘Het verkooppunt’ is een partner van K-doos waar de koper eveneens terecht kan om een K-doos aan te schaffen.
  • ‘De uitgever’ verwijst naar Uitgeverij De Heuvel BV, de verstrekker van K-doos. 
  • Wanneer er sprak is van ‘de website’ dan verwijst dit naar de website van K-doos met URL www.k-doos.be.

AANKOOP

Een K-doos kan aangekocht worden in een fysiek verkooppunt of rechtstreek worden aangekocht op de website. De koper heeft de keuze uit een K-doos in cadeauverpakking, die per post aan de koper wordt toegestuurd, of een e-voucher, die aan de koper wordt toegezonden op het door de koper doorgegeven e-mailadres.

Bij aankoop van een waardebon zoals K-doos, die je over sectoren heen kan inruilen, wordt er geen BTW heffing vermeld. Pas op het moment dat begunstigde de K-doos inruilt wordt het btw-tarief dat van toepassing is vastgesteld en door de partner geregistreerd. De waarde op de bon stemt overeen met de waarde van de diensten of producten bij de partner inclusief BTW.

Betaalmodaliteiten staan vermeld op de pagina van de winkelwagen op de website. Betalingen verlopen via dienstverlener Mollie.

Bij aankoop en thuislevering van K-doos in een cadeauverpakking worden portokosten aangerekend.  Deze portokosten omvatten alle kosten gerelateerd aan het verzenden van de bestelling naar de koper. Deze kosten zijn afhankelijk van de bestelling zelf, namelijk het aantal stuks en/of het bedrag van de totale bestelling. In de winkelwagen kan je meteen de portokosten terugvinden. Deze worden automatisch opnieuw berekend en weergegeven wanneer de koper iets toevoegt aan of verwijdert uit de winkelwagen. Bij aankoop van een e-voucher zijn portokosten niet van toepassing.

De uitgever behoudt zich het recht om bestellingen van een koper te weigeren wanneer er een vermoeden is van een frauduleuze bestelling.  

LEVERING

Levering van K-doos is enkel mogelijk in België. Na bestelling en betaling wordt de bestelling van een K-doos binnen 2 werkdagen verwerkt en overgemaakt aan Bpost die instaat voor de verzending. De levering van de bestelling gebeurt vervolgens volgens de levertermijnen van Bpost en variëren afhankelijk van de bestelling tussen 24h en 5 werkdagen met een maximum van 30 werkdagen. De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden bij vertraging van de bezorger.

HERROEPINGSRECHT

De koper heeft het recht op herroeping van de bestelling tot 14 dagen na levering. De koper moet dit binnen deze termijn schriftelijk melden via de eerder vermelde contactgegevens. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing bij aankopen via de website en niet bij een aankoop in een fysiek verkooppunt.

PRIVACY

Op alle bestellingen en transacties is de privacyverklaring van toepassing. Deze kan je raadplegen op https://www.k-doos.be/privacyverklaring.

GEBRUIK VAN DE K-DOOS

De K-doos kan ingeruild worden bij de deelnemende handelaars. Op de website www.k-doos.be kan de begunstigde een overzicht terugvinden van de actuele deelnemende handelaars. De begunstigde dient er rekening mee te houden dat een partner op elk ogenblik in het jaar zijn partnerschap kan opzeggen. We vragen de handelaar in dat geval om nog gedurende 3 maanden na de opzegging K-doos te aanvaarden. 

Onder geen geval kan een K-doos ingeruild worden voor geld. De begunstigde wordt verzocht om het volledige bedrag van de K-doos tijdens de aankoop bij de betreffende partner in te ruilen.

GELDIGHEID

K-doos bonnen kunnen een verschillende geldigheid hebben afhankelijk van het tijdstip en de plaats van aankoop. De geldigheidsduur wordt op de voucher vermeld en is minimaal 1 jaar vanaf de datum van aankoop.

Een K-doos kan verlengd worden en dit binnen de lopende geldigheidsperiode en mits betaling van een administratieve kost van 6 euro. De begunstigde kan hiertoe contact opnemen met de Uitgever via info@k-doos.be.

TOT SLOT

Op geplaatste bestellingen en aankopen via www.k-doos.be of in het verkooppunt is enkel het Belgische recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De laatste aanpassing dateert van 27 maart 2023. De laatste versie van de algemene voorwaarden kan hier geraadpleegd worden, namelijk op https://www.k-doos.be/algemene-voorwaarden/.

 

Waar kan ik mijn K-doos inruilen?