Geef altijd het juiste geschenk
Makkelijk en snel bestellen
Koop lokaal en duurzaam
Geef altijd het juiste geschenk

Privacyverklaring

Waarom verzamelen we bij K-doos persoonsgegevens? Hoe gaan we met die gegevens om? In deze privacyverklaring krijg je een antwoord op deze vragen.

Jouw privacy is belangrijk

Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn voor de betreffende doeleinden.
 • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
 • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via info@k-doos.be of op het nummer +32 489 31 64 01.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Er zijn een aantal doeleinden waarvoor we mogelijk jouw gegevens verzamelen:

 • Voor het bezorgen van correspondentie, nieuwsbrieven, …
 • Voor deelname aan wedstrijden.
 • Voor het voeren van een correcte boekhouding, beheer van klanten en prospecten, leveranciers beheer, personeelsadministratie.

Volgende persoonsgegevens kunnen daarom van je gevraagd worden en door ons worden verwerkt en bewaard:

 • Identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres.
 • Middels onze nieuwsbrieven verzamelen we ook informatie over het leesgedrag van onze lezers, namelijk of de nieuwsbrief al dan niet gelezen werd en in welke links de lezer geïnteresseerd is.

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens betreft zowel toestemming, noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting alsook de behartiging van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden enkel aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden of indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op dit moment werken we samen met een derde partij voor:

 • het verzorgen van de IT infrastructuur.
 • het verspreiden van nieuwsbrieven.
 • het voeren van de boekhouding en personeelsadministratie.

Ook deze organisaties zijn onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het beschermen van jouw privacy.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden opgeslagen. Door deze cookies te aanvaarden heb jij onder andere een fijnere surfervaring op onze website, jouw voorkeuren worden namelijk opgeslagen. Op deze website maken we gebruik van analytische cookies en van marketing cookies. De analytische cookies leren ons vooral wat de gebruiker leuk vindt zodat we daar rekening mee kunnen houden. De marketing cookies helpen ons om jou als gebruiker op een later tijdstip te bereiken met informatie die bij jouw interesses past. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar en kunnen ook op een later tijdstip uitgeschakeld worden via de instellingen in je browser (Chrome, Explorer,… ).

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, hierdoor weten we hoe je op de website gekomen bent en hoe je de website gebruikt. Deze statistieken gebruiken we om de website doorlopend te verbeteren, zodat jij de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Dit cookie komt van Google en wordt maximaal 26 maanden bewaard.

Deze website maakt eveneens gebruik van de Facebook cookies. Dat stelt ons in staat om bezoekers aan onze website op een later moment te bereiken met een advertentie op Facebook. Dit cookie komt van Facebook, deelt geen informatie met derden en wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Op onze website vind je een aantal knoppen die verwijzen naar sociale media platformen. Je kan met deze knoppen aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door:

 • een pagina van deze website te delen op Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, …
 • een filmpje op Youtube of Vimeo te bekijken.
 • een like te geven aan onze Facebookpagina via deze website.

Hoewel het lijkt dat je op onze website surft maak je op dat moment gebruik van diensten van deze externe (sociale media) partij. Deze elementen worden volgens de zogenaamde ‘embed’ techniek op onze website geplaatst, maar de activiteit vindt in feite plaats op de website van deze derde partij. Jouw anonieme (!) gegevens worden op dat moment gedeeld met deze partijen. Als je meer wil leren over de cookies van deze derde partijen, raadpleeg je best de betreffende privacy statements.

Je kan bijvoorbeeld surfen naar:

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw gegevens worden door ons bewaard zolang dit vereist is voor het doel waarvoor deze werden verstrekt en niet langer dan wel op grond van de wet vereist is. Je persoonsgegevens worden, na het vervallen van het doeleinde, dan ook niet langer dan vijf jaar bewaard.

Beveiliging van jouw gegevens

We zetten ons in om jouw persoonlijke gegevens veilig te stellen. Hiertoe nemen we verschillende organisatorische en technisch maatregelen zoals goed sleutelbeheer, gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen alsook sensibilisering bij onze medewerkers over het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage alsook op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvingen. Je kan ons hiervoor contacteren via info@k-doos.be of op het nummer +32 489 31 64 01. Je kan ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers en derden waarmee we samenwerken voor de verwerking van jouw gegevens.

Klachten

Indien je het niet eens bent met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, neem je best zo snel mogelijk contact met ons op. Je kan je ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Wijzigingen in deze privacyverklaring kan je terugvinden op www.k-doos.be

 

Waar kan ik mijn K-doos inruilen?